تصور کنید یک سوناتا یا یک آزرا تصادف کند. صحنهای دردناک هم برای صاحب آن هم برای خودرودوستان. اما اگر تصادف 14 خودرو شامل فراری، مرسدسبنز و لامبورگینی باشد آن وقت حکایت چیست؟ همین شده که گرانترین...