پانامرای4S در تهران آتش گرفت
دنیایخودرو- محمدحسن رزاقی: فقط 12 دستگاه از آن وارد کشور شده است. آن هم توسط نمایندگی اصلی. وقتی تمامی آن 12 دستگاه در کمتر از یک هفته به سرعت پیش فروش شد، مهمترین خبر...