کرمان موتور با دست پر به شیراز رفت
پرشین خودرو: کرمان موتور با سه محصول جدید در نمایشگاه خودرو شیراز حاضر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار«پرشین خودرو»، شرکت کرمان موتور با چهار نمایندگی استان فارس در...