یادمه 1.5 سال پیش این دنا رونمایی شد... قرار بود تا چند مدت بعدش تولیدش شروع بشه و رینگ هاش معروف شد همه میگفتن رینگ 12 پر دنا میخوایم.... هنوز خودش نیومده !