با سلام
اینجانب به تازگی 206 تیپ 6 مدل 84 خریداری نموده ام ، گیربکس خودرو مشکلات زیادی داشت ار قبیل :تقه زدن، گاز هرز خوردن هنگام حرکت ، روشن شدن چراغ Snow & Sport و...
جهت رفع مشکلات آن به تعمیر...