سلام دوستان...

مبخواستم یه پونتیاک جمع کنم.. یه توضیح میخواستم در مورد این که چه کار هایی باس انجام بدم