با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مديران و کاربران محترم

با توجه به نيازهاي جامعه براي خريد و فروش خودرو وسختي ها و دشواري ها و هزينه و وقت هم ميهنان عزيز و ارجمند ،تصميم بر آن نموديم که نياز هاي اين قشراز جامعه را مرتفع سازيم.
از اين رو تصميم گرفتيم وب سايتي با امکاناتي ويژه و کاربر پسند براي سهولت در امر خريد و فروش خودرو ايجاد نماييم.

وب سايت جوکار در مرحله ي شماره معکوس راه اندازي سايت است و تا چند روز ديگر سايت افتتاح خواهد شد

هديه ويژه ما به کاربراني که در طي روز شماري افتتاح سايت به وب سايت مراجعه و خود را معرفي کنند اکانت ويژه (پولي)است که در روز افتتاحيه سايت رايگان به اين عزيزان تقديم مي شود

پس همين العان به وب سايت جوکار مراجعه وخود را معرفي کنيد
http://www.jocar.ir