با سلام
دوستان خوردرو سمند بنده با کامپیوتر انژکتور s2000-10 ساژمی کار میکنه و متاسفانه کامپیوترش سرقت شد
و مجبور به سفارش شدم ولی برای خودرو ای کی یو valuo s2000 فرستاده شده و ای کیو دارای قفل هست
هر دو نوع دارای سه سکوت بوده و هستند و به راحتی از نظر کابلی جابه جا میشوند ولی از نظر برنامه به دلیل ترس از
سوختن ای کی یو سر باتری وصل نشد
کمک های شما دوستان و متخصصان میتونه کمک زیادی به بنده و همچنین 10 تعمیرکار شهرمون که هر کدوم متفاوت صحبت کردند بکنه
یا حق