سلام. ایا کسی می دونه علت خرابی ای سی یو ساژم پراید به علت زیاد شارژ کردن دینام چیست وچطور می شه رفع عیب کرد؟