سلام
ماشین پراید صبا 84 هست که بخوبی استارت می خورد اما روشن نمی شود
شلنگ بنزین از ریلی جدا می کردم فشار هوا با بنزین از ریلی زد بیرون بعد از ان دیگر هربار سوییچ باز کنم بنزین از شیلنگ خارج نمی شود
1. کلیه فیوزها درتابلو زیر فرمون و سه فیوز سیمی کاپوت را بررسی و جابجا کردم
2. رله دوبل با نو جایگزین کردم
3. سنسور دور خون موتور هم (پشت موتوره) با همنوع قهوه ای جدید تعویض کرد.
4. سوکت پمپ بنزین را خارج و با مولتی متر اندازه گرفتم 15 ولت داشت و شکم افتاد به پمپ، انر جدا کردم و مستقیم با باطری تست کردم پمپ خیلی خوب روشن شد بازم همچی سرجای خودش گذاشتم که با باز کردن سوییچ صدای پمپ را نیامد (پمپ یکماه نیست که تعویض شده)
همچنان نه صدای پمپ می آید و نه ماشین روشن می شود (موتور در زمان استارت خوردن هم هیچ عکس العملی ندارد)