شرکت کیا تائید کرد که پروژههای با اسم کد داخلی SE وجود دارد، اگرچه نام تجاری آن Stonic میباشد.
سخنگوی شرکت کیا تصدیق میکند که Stonic اندکی پایینتر از سول در ردیف خودروهای کیا قرار دارد.
باوجود سایز کوچک این خودرو، Stonic ییشتر به یک SUV تمام عیار شبیه میباشد، جایی که سول مرز بین MPV و SUV را محو کرده است.
موتورهای دیزلی و بنزینی 1.4 لیتری و پلتفرم این خودرو با ریو مشترک میباشد، اگرچه نسخههای قدرتمندتر موتورها با اسپورتجهای قیمت پایینتر به اشتراک گذاشته میشود مانند 1.6 GDI.
هنگامی که این خودرو به بازار عرضه شود، این خودرو رقیبی برای رنو کپچر، نیسان جوک و همچنین پولو فولکس واگن خواهدبود. قیمت این خودرو حدوداً 17000 پوند میباشد.

منبع:اجاره خودرو کهن گشت آریا