درود.
یه تیپ 6 مدل 84د دارم که موتورش کاملا بی صدا و نرم کار میکرد تا دو هفته پیش که خانواده باهاش رفتن مسافرت.
در حال حاضر وقتی سرعت بالا میره صدایی شبیه زوزه ی باد یا فن دور تند(که البته فن نیست ها. مثال زدم برای درک بهتر) از محفظه ی موتور به گوشم میرسه.
لازمه بگم با کاهش سرعت این صدا هم کم قطع میشه با ایست کامل.
مصرف سوختمم بالا رفته.
ماشین رو بردم چک کردم برای اگزوز که تمام سیستم سالم بود و جایی نفس نمیکشید.
با همچین مشکلی مواجه شدین تا بحال؟
به نظرتون سیستم مکش هواش از جایی غیر از ورودی فیلتر هوا نمیکشه؟
چطور بفهمم مشکل چیه؟