گزارش اخبار شبکه یک سیما از امدادرسانی به خودروهای خارجی توسط امدادخودرو رفاه ایرانیان
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.c...015ee95397dd22