تحريم هاي بين المللي موجب دست يابي ايراني ها به برترين فن آوري در توليد قطعات حساس و پيچيده خودرو شد در حالي كه اين فن آوري در اختيار معدودي از کشورهاي خارجي قرار داشت.
به گرارش ايکوپرس ، مهندس مير جوادسليماني قائم مقام مدير عامل ايران خودرو درمحصول و کیفیت در ديدار از هفتمين نمايشگاه بين المللي قطعات ومجموعه هاي خودرو با بيان اين مطلب گفت: بومي سازي مغز هوشمند موتور و برق و الکترونيک خودرو از جمله دستاورد مهم صنعت قطعه سازي کشور در شرايط تحريمي و بيانگر اجرايي کردن اهداف اقتصاد مقاومتي است.
وي از ديگر آثار مثبت تحريم هاي بين المللي را توليد 206 ساخت داخل و داخلي سازي قطعات خودرو و ارتقاي کيفيت آن ها عنوان کردو اظهارداشت : در ماه جاري حدود 500 دستگاه پژو 206 داخلي سازي شده توليدخواهد شدو تيراژتوليد اين خودرو از ماه آينده به روزانه 300 دستگاه افزايش خواهد يافت .
سليماني تاکيد کرد : تا دو هفته آينده ميزان توليدات اين شركت افزايش چشمگيري خواهد داشت.
قائم مقام مدير عامل ايران خودرو از برنامه توليد بيش از 15 هزار دستگاه خودرو درهفته توسط ايران خودرو خبر داد و اظهارداشت : با برنامه ريزي هاي انجام شده تا شش ماه آينده، ارزبري خودروهاي توليدي گروه صنعتي ايران خودرو تا 50 درصد كاهش مي يابد.
وي تصريح کرد : در حال حاضر قطعه سازان ايران خودرو در گريد A و B قرار دارند و كيفيت اكثر قطعه سازان اين شركت با کيفيت سازندگان اروپايي رقابت مي کند.
سليماني تصريح كرد: مديريت در نظام پرداخت هابه قطعه سازان موجب افزايش توليدخودرو در اين شركت شده است.

منبع : www.ikcopress.com