توليد روغن موتور مجهز به نانو ذرات

روغن موتور، روغن سیالی است که کاربردهای متنوع و انواع بسیار گوناگون و متفاوتی دارد.
تمام انواع روغن ها دارای ماده مشترکی بنام روغن پایه هستند، روغن موتور باعث کاهش سایش قطعات موتور، خنک نمودن قطعات داخلی موتور، تمیز نگهداشتن قطعات داخل موتور از دوده و ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و رسوبات بین قطعات، آب بندی بین سیلندر و پیستون، محافظت قطعات موتور در مقابل خوردگی و کارکرد بهینه قطعات متحرک موتور در دماهای مختلف می شود. برهمتی دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده مواد و انرژی، توانسته است روغنی مجهز به ذرات نانو تولید کند که این نانو ذرات منجر به کاهش میزان سایش و ضریب اصطکاک بین 2 سطح در حال تماس می شود. برهمتی در خصوص استفاده از علم نانو در تولید روغن موتور می گوید : نانو روانکاری بعنوان علم لازم برای کنترل چسبندگی، سختی، اصطکاک و سایش سطوح درحال تماس در مقیاس نانو، تعریف شده است. مولکول های روانکار دارای ویژگی های مانند غیر فرار، مقاوم به تجزیه حرارتی و اکسیداسیون، چسبندگی قوی و پیوستگی در سطوح انفعالات داخلی، خود ترمیمی و بازیابی و تولید دوباره هستند. برهمتی در خصوص استفاده از مزایای این روغن موتور می افزاید : استفاده از این خواص در روغن موتور، منجر به بهبود روند روانکاری و افزایش توان و گشتاور موتور، کاهش آلایندگی و گازهای بلو بای و صرفه جویی در مصرف سوخت می شود که از مباحث بسیار حائز اهمیت در دنیا می باشد. کشاورز مسئول کنترل کیفیت روغن در پالایشگاه نفت پارس در خصوص کاربرد روغن در موتور می گوید : روغن ها یا روانکارها، نقش بسیاری را در دستگاه ها و ماشین آلات ایفا می کنند که از جمله مهمترین آنها می توان به انتقال حرارت و روانکاری اشاره کرد. روانکاری، علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر یا فرآیند یا تکنیک مورد استفاده جهت کاهش سایش 2 سطح که نسبت به یکدیگر در حال حرکت هستند، می باشد و روانکار، ماده ای است که به منظور کاهش اصطکاک بین 2 سطحی که نسبت به هم دارای حرکت هستند قرار می گیرد و با ایجاد فیلمی از روغن از تماس فلز با فلز جلوگیری می کند. دکتر امینی استاد پژوهشگاه مواد و انرژی و استاد مشاور طرح تولید روغن نانو می گوید: یکی از عواملی که منجر به اتلاف انرژی، افزایش آلایندگی و مصرف سوخت در خودروها می شود، اصطکاک ناشی از حرکت اجزاء در موتور خودرو است، استفاده از روغن موتور مناسب می تواند منجر به حل این مشکلات گردد. وی می افزاید: استفاده از نانو ذرات در روغن موتور می تواند باعث رفع این مشکلات شود. این موضوع در دنیا و کشور یک مبحث جدید بشمار می رود، نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است که در این سطوح ظاهر می شوند. در کشور ما نیز در سال های اخیر با پیشرفت علم نانو، تولید این نانو روغن ها مورد مطالعه قرار گرفته و در حال حاضر طرح پایان نامه برهمتی با آزمایشهای مختلف موفق آمیز بوده و این روغن به صورت نیمه صنعتی تولید شده است و صنعتی شدن آن، همت و حمایت مسئولین امر و تولیدکنندگان را می طلبد.