دنیایخودرو- کامبیز امجدیان: هر دوی این خودروها از پیشرانه دو لیتری بهره میبرند. اما باید دید از موتور 2000 سیسی دهه 90 تا موتور 2000 سیسی اوایل هزاره سوم چقدر اختلاف توان و گشتاور وجود دارد. دوو اسپرو با وزن ۱۱۴۰ کیلوگرمی و موتور چهار سیلندر با حجم 1998 سیسی و توان ۱۰۵ اسببخار در دور ۵۰۰۰ و گشتاور ۱۶۴ نیوتنمتر در دور ۲۶۰۰ به مصاف زانتیا میرود که از وزن 1350 کیلوگرمی، حداکثر قدرت 135 اسببخار و حداکثر گشتاور 187 نیوتنمتر، نسبت وزن به قدرت 10 به یک و نسبت وزن به گشتاور 7.22 به یک بهره میبرد. در نسبت وزن به قدرت برتری با زانتیا است اما در نسبت وزن به گشتاور برتری با اسپرو میباشد که البته ذکر این نکته ضروری است که چون موتور اسپرو هشت سوپاپ دارد به نسبت موتور زانتیا که از 16 سوپاپ برخوردار است با بالا رفتن دور موتور دچار افت گشتاور و قدرت میشود و این نسبت وزن به گشتاور در دورهای بالا مثلاً 4700 به بعد به نفع زانتیا خواهد بود از این رو به نظر میرسد که اسپرو تا دور 3000 و 3500 پا به پای زانتیا حرکت کند و با بالا رفتن دور موتور زانتیا برتری خود را به رقیب دیکته کند.
تست شتاب
اولین تست مربوط به شتاب دو خودرو میباشد. هردو خودرو پشت خط آماده شنیدن استارت هستند و با شنیده شدن فرمان حرکت هر دو با شتاب خوبی به حرکت در میآیند اینجاست که اسپرو با توجه به وزن کمتر و ضریب دنده نسبتاً سنگین در دنده یک و دو تا 130 کیلومتر پا به پای زانتیا حرکت میکند. با افزایش سرعت و بالا رفتن دور موتور زانتیا آرام آرام شروع به فاصله گرفتن از اسپرو میکند که در این میان عواملی همچون قدرت بیشتر و گشتاور بیشتر زانتیا به کمک آن آمد و در طرف مقابل هم ضریب دنده 3 و4 سبکتر اسپرو و هشت سوپاپ بودن موتورش آن را از زانتیا عقب انداخت و این فاصله تا سرعت 150 کیلومتر به حدود 10-12 متر رسید و با بالا رفتن سرعت فاصله هم افزایش پیدا کرد.
تست کشش
تست کشش بیشتر برای نشان دادن توان موتور و هماهنگی گیربکس با موتور انجام میشود و از سوی دیگر در رانندگی روزمره چه در شهر و چه در جاده به کار میآید. برای دوو و زانتیا تست اول مربوط به کشش دنده 2 بود که 2 خودرو با سرعت 40 کیلومتر کنار هم حرکت کردند و با فرمان شروع هر دو راننده پدال گاز را تخت نمودند که اینجا توان موتور خودروها خود را نشان داد. در این تست با توجه به ضریب دنده 2 مناسب و گشتاور خوب موتور دوو، تا پایان دنده 2 هردو خودرو پا به پای یکدیگر حرکت کردند. در تست کشش دنده 3 از آنجا که ضریب دنده 3 سبکتر دوو نسبت به زانتیا و همچنین گشتاور بهتر موتور XU10L4 زانتیا در دور بالا به کمک آن آمد و با وجود مقاومت اسپرو در دور پایین و سرعت 60 تا 90 کیلومتر، اما با بالا رفتن دور موتور این زانتیا بود که شروع به جلو زدن کرد و تا 130 کیلومتر حدود هفت متر از رقیب پیر خود پیش افتاد. در تست کشش دنده 4 در جاده و زمان بالا رفتن از گردنهها و جادههای با شیب مخالف اگر ضریب دنده گیربکس و گشتاور موتور خودرو با هم هماهنگ نباشند عملاً در مواجه با شیب جاده ماشین به اصطلاح دچار خفگی میشود و راننده باید برای استفاده از توان موتور خودروی خود از دنده پایینتر مانند دنده 3 و 2 استفاده کند.
پیشبینی میشد در این تست با توجه به سابقه خوب پیشرانه زانتیا در ارائه گشتاور مناسب در دورهای پایین و بالا و همچنین ضریب دنده متناسب دنده 4، برتری با زانتیا باشد چون در طرف مقابل دوو از دنده 4 سبکتری برخوردار است . هر دو خودرو با دنده 4 و سرعت 80 کیلومتر کنار یکدیگر در حال حرکت بودند که با شنیدن فرمان شروع، رانندگان پدال گاز را تخت کردند و تا سرعت 140 کیلومتر از همان ابتدا زانتیا شروع به جلو زدن از دوو کرد و حدود 4 متر فاصله گرفت. با توجه به پیر بودن دوو نسبت به زانتیا انتظار میرفت که در مقابل زانتیا که در کشور ما معروف به خودروی پرشتاب و پرقدرت است حرفی برای گفتن نداشته باشد اما دوو نشان داد اگر مالک آن مقداری مهارت در استارت از حالت سکون را داشته باشد و خوب دندهها را عوض کند تا سرعت 130-140 کیلومتر میتواند زانتیا را آزار دهد کاری که شما با ELX و سمند، پژو 405، ریو و خیلی دیگر از خودروهای امروزی نمیتوانید انجام دهید.