تصاویری دیدنی از مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک سال 2013، گرند پریکس آلمان