HDR چیست ؟

هنگام گشت زنی در اینترنت گاه و بی گاه به عکس های طبیعی برمی خوریم که به شدت اغراق آمیز هستند، به نظر می رسد که یک تصویر حقیقی به گونه ای با نرم افزارهای گرافیکی دستکاری شده است تا در مرز بین فضای طبیعی و مجازی قرار بگیرد. به این عکس ها HDR می گویند. این نام از کلمه های High Dynamic Range گرفته شده است و مجموعه تکنیک هایی است که اجازه می دهد، محدوده ی وسیعی از سطوح روشنایی را در یک تصویر ذخیره کنید. توجه : برای مشاهده عکس در سایز و کیفیت اصلی : ۱- میتوانید هر کدام از عکس ها را به صورت جداگانه ذخیره و سپس مشاهده کنید. ۲- میتوانید تمام عکس ها را در یک فایل فشرده و از طریق همین لینک دانلود کنید.


عکس ماشین های مسابقات رالی