این ماشین آموزشی فرمول 1 که به نیروی G-FORCE نیز مجهز شده است، توسط شرکت ایتالیایی ورزشی technogym طراحی و ساخته شده که اجازه می دهد تا افراد به راحتی شرایط حضور در یک مسابقه ی واقعی و نیروی وارد شده بر بازوها و گردن یک راننده ی فرمول 1 را تجربه کنند. طراحی این ماشین آموزشی به گونه ای است که فقط اندام های خاصی که در مسابقات فرمول 1 استفاده می شوند در حال ورزش هستند.
این دستگاه به یک مکانیزم براساس نیروی الاستیک مجهز شده است که اجازه می دهد تا ورزشکاران در چهار جهت مختلف حرکتی آموزش ببینند. / دیزاین بوم