الهام از ماهی قزل آلا : طراحی شفاف و صاف این ماشین زیبایی آن را دو چندان کرده است.