این بنز مدل 2013 میباشد که از توانایی های بسیار بالایی در جاده های ناهموار برخوردار هست.